PRÄSTER Uppdaterad 2008-11-08

Biskop i Karlstad 1830-1836, Linköping 1836- , Hedrén, Johan Jacob 1775-1861 (1074)
Biskop i Linköping, professor , Oelandus, Petrus Benedicti 1531-1606 (1070)
Biskop i Skara , Westrogotus, Jacobus Johannis 1512-1602 (1060)

Superintendent (Biskop) i Göteborg 1620 , Phrygius, Sylvester Johannis 1576-1628 (1067)

 

Kyrkoföreståndare för Skålleruds kyrka i Nordals härad , Thorstensson, Halvard 1552-1622 (89)

Klockare i Bäcke , Olofsson, Jon 1742-1804 (9:131)
Klockare i Bäcke , Jonsson, Anders 1780-1846 (9:150)
Klockare i Bäcke , Nilsson, Amund -1773 (304)
Klockare, nämdeman och hemmansägare , Andersson, Johannes 1814-1856 (9:164)

Kontraktsprost och Kyrkoherde i Arvika , Lagerlöf, Daniel Johan 1737-1784 (565)
Kontraktsprost och Kyrkoherde i Arvika, riksdagsman 1760 , Lagerlöf, Andreas 1700-1769 (568)

 

Komminister , Fegersten, Peter (1875)
Komminister i Bolstad 1646-1658 , Fontelius, Arvidus Arvidi 1601-1658 (113)
Komminister i Dalskog 1685-1694 , Frychius, Sveno Olavi 1655-1694 (736)
Komminister i Ed 1676-1708 , Jernberg, Andreas Amundi (...)-(..1708) (604)
Komminister i Eda 1730-1771 , Bjur, Laurentius Jonae 1697-1771 (747)
Komminister i Edsleskog (Hesselskog) 1675-1682 , Hesselgren, Laurentius Brynolphi 1632-1682 (201)
Komminister i Frändefors 1639-1650 , Fontelius, Olavus Arvidi 1604-1650 (472)
Komminister i Färgelanda 1700-1734 , Hesselroth, Bryngel 1668-1734 (35)
Komminister i Högsäter , Hesselroth, Erland 1758-1829 (252)
Komminister i Högsäter (P) , Hesselroth, Carl Magnus 1801-1847 (1471)
Komminister i Högsäter 1720-1725 , Dallöf, Sveno Gudmundi 1679?-1725 (459)
Komminister i Högsäter 1753 , Hesselroth, Thorsten 1718-1790 (32)
Komminister i Kil (S) o. 1630-1674 , Brunius, Johannes Christophori 1604?-1674 (519)
Komminister i Kil 1674-1723 , Kjellin, Daniel Ivari 1642-1723 (490)
Komminister i Kila 1680-1695 , Edström, Erasmus Johannis 1652-1695 (962)
Komminister i Korlanda , Fjellman, Stephanus Brynolphi (746)
Komminister i Lysvik 1784-1817 , Gråberg, Johan 1743-1817 (787)
Komminister i Råggärd 1692-1730 , Hedræus, Jonas Johannis 1662-1733 (466)
Komminister i Steneby , Forsæus, Andreas Brynolphi 1635?-1717 (622)
Komminister i Steneby (P) , Fernander, Magnus Svenonis 1687?-1730 (1447)
Komminister i Sunne (S) , Tunström, Karl Hugo 1895-1949 (1465)
Komminister i Sunne 1674-1724 , Öhman, Ericus Jonae 1644-1724 (754)
Komminister i Sunne 1725-1741 , Öhman, Magnus Erici 1676-1741 (744)
Komminister i Sunne 1742-1784 , Ekelund, Jonas Olavi 1712-1784 (771)
Komminister i Sunne 1786-1794 , Lindblad, Nils 1740-1794 (776)
Komminister i Sunne och Ämtervik , Schivedius, Magnus Petri 1605-(...) (577)
Komminister i Älgå 1704-1724 , Ekelund, Andreas Andreæ 1673?- (926)
Komminister i Ör 1639 , Fontelius, Laurentius Arvidi 1606-(...) (111)

Komminister i Ör -1646 , Fontelius, Arvidus Arvidi 1601-1658 (113)
Komminister i Ör 1726-1732 , Norrdahl, Johannes (Hans) (9:183)
Komminister i Östra Ämtervik , Morell, Olavus Brynthonis (...)-1755 (213)


Kyrkoherde, Lång, Walther John 1925- (1547)
Kyrkoherde, Thorelius, Fredrik 1821- (1995)
Kyrkoherde i Arvika 1681-1718 , Lagerlöf, Daniel 1651-1718 (543)
Kyrkoherde i Brunskog 1677 , Fagrelius, Ragvaldus Andreæ 1618-1681 (893)
Kyrkoherde i By , Haquini, Laurentius (1279)
Kyrkoherde i By (S) 1837-1852 , Hedrén, Noach 1787-1852 (1084)
Kyrkoherde i Dals Ed , Styff, Sven (330)
Kyrkoherde i Ed 1617-1654 , Fergillander, Jonas Halvardi 1593-1654 (58)
Kyrkoherde i Ed 1655-1685 , Enander, Halvardus Jonæ -1685 (56)
Kyrkoherde i Ed 1780-1786 , Ekelund, Lars 1721-1786 (923)
Kyrkoherde i Edsleskog 1632-1640 , Fergillander, Martinus Halvardi 1595?-1640 (60)
Kyrkoherde i Edsleskog 1641-1674 , Mascoll, Brynolphus Andræe -1674 (198)
Kyrkoherde i Frändefors 1561-1565 och Prost över Dal 1562 , Nicolai, Haguinus -1565? (423)
Kyrkoherde i Frändefors 1566-1567 , Haquini, Nicolaus -1567? (1277)
Kyrkoherde i Frändefors 1728-1752 , Rosell, Erlandus 1686-1752 (495)
Kyrkoherde i Frändefors 1754-1779 , Ekelund , Petrus Olavi 1714-1779 (491)
Kyrkoherde i Färgelanda 1576-1615 , Arvidi, Halvardus 1550?-1615 (44)
Kyrkoherde i Färgelanda 1616-1636 , Fergillander, Benedictus Halvardi 1586?-1637 (59)
Kyrkoherde i Färgelanda 1695-1699 , Rosell, Arvidus 1647-1699 (483)
Kyrkoherde i Färgelanda 1831-50 , Hammarin, Johan 1786-1850 (659)
Kyrkoherde i Grava 1649-1661 , Uranius, Andreas Erici -1661 (437)
Kyrkoherde i Gävle , Fontelius, Petrus (110)
Kyrkoherde i Hammarö (S), prost , Edström, Johannes 1684-1744 (1484)
Kyrkoherde i Hammarö 1708-1712 , Clareen, Gabriel Gustavi 1665-1712 (537)
Kyrkoherde i Holmedal 1682-1692 , Holenius, Andreas Svenonis -1694 (515)
Kyrkoherde i Holmedal 1766-1778 , Wermelin, Jöns 1714-1778 (768)
Kyrkoherde i Högsäter 1563-1603 , Gudmundi, Petrus -1603? (53)
Kyrkoherde i Högsäter 1604-1624 , Petri, Petrus -1624 (414)
Kyrkoherde i Högsäter 1655-o. 1666. Riksdagsman. , Hedræus, Johannes Jonæ 1615?-(1666..1669) (989)
Kyrkoherde i Högsäter 1725-1744 , Hesselgren, Johannes 1681-1744 (829)
Kyrkoherde i Järpås , Andræe, Laurentius (205)
Kyrkoherde i Kil 1540-1579, Riksdagsman 1566 och 1569. , Brunius, Sveno laurentii -1579 (533)
Kyrkoherde i Kil 1569-1628 , Brunius, Christophorus Svenonis 1548-1628 (522)
Kyrkoherde och Prost i Kila , Sejdelius, Elof 1713-1788 (562)

Kyrkoherde i Ljunghem i Västergötland , Fergillander, Halvardus -1681 (98)
Kyrkoherde i Millesvik , Tingelholm, Andreas Johannis (844)
Kyrkoherde i Millesvik 1666 , Spak, Nikolaus 1625- (1790)
Kyrkoherde i Nor 1596-1630, Riksdagsman , Gudmundi, Erlandus 1554-(...) (527)
Kyrkoherde i Nyed 1667 , Bergius, Benedictius Andræe -1682 (553)

Kyrkoherde i Rölanda 1670-1679 , Hesselgren, Andreas (...)-(...) (202)

Kyrkoherde i Rölanda 1681-1713 , Ruderberg, Daniel Simonis 1627-1713 (434)

Kyrkoherde i Rölanda 1715-1735 , Ruderberg, Anders 1676-1735 (429)

Kyrkoherde i Rölanda 1759-1763 , Ruderberg, Daniel (...)-1763 (668)

Kyrkoherde i Rölanda 1765-1786 , Ruderberg, Petrus 1715-1786 (669)

Kyrkoherde i Skövde 1610, Göteborg , Phrygius, Sylvester Johannis 1576-1628 (1067)

Kyrkoherde i Steneby 1680-1700 , Hesselgren, Nicolaus B 1651-1700 (208)

Kyrkoherde i Sunne 1745-1755 , Hesselgren, Laurentius 1686-1755 (832)

Kyrkoherde i Sunne, prost  , Mariestadius, Magnus Svenonis 1605-1678 (1445)

Kyrkoherde i Torp, Örndal , Jonas Thorstani (99)

Kyrkoherde i Torp 1737-1739 , Dusinius, Gabriel 1695-1739 (730)

Kyrkoherde i Tösse, Haquini , Olavus (1278)

Kyrkoherde i Tösse 1601 och Prost över dal 1618 , Brynolphi, Ericus -(..1653) (102)

Kyrkoherde i Väse (S) , Kontraktsprost , Fryxell, Olof 1714-1775 (1489)

Kyrkoherde i Åmål , Hjerpe, Olavus Laurentii (407)

Kyrkoherde i Älvdalen 1595-1634 , Erici, Benedictus 1559-1634 (547)

Kyrkoherde i Älvdalen 1639-1673 , Elfdalius, Jonas Benedicti -1673 (672)

Kyrkoherde i Älvdalen i Värmland , Raeff, Jonas -1537 (1538)

Kyrkoherde i Ör , Laurenti, Ingewaldus (9:44)

Kyrkoherde i Ör 1567 och Prost över Dal 1586 , Haquini, Brunolphus -1623 (101)

Kyrkoherde i Ör 1623-1644 , Brynolphi, Arvidus 1569-1644 (64)

Kyrkoherde i Ör 1646 och prost över Dal 1651 , Blutherus, Gunno Brynolphi 1609-1657 (103)

Kyrkoherde i Ör 1658-1685 , Eurelsius, Andreas Thorstani 1616-1685 (502)

Kyrkoherde i Ör 1687-1700 , Eek, Laurentius Jesperi 1637-1713 (309)

Kyrkoherde i Ör 1812-1819 , Hedrén, Anders 1748-1819 (1071)

 

Kyrkvärd, Eriksson , Anders 16..- (1:230)

Kyrkvärd i Råggärd 1752-1755 , Andersson, Engelbrecht 1700-1776 (3:187)

Kyrkvärd i Råggärd 1803-1812 , Engelbrektsson, Jöns 1753-1813 (3:192)

Kyrkvärd, Bonde i Taxviken, Steneby (P) , Taxell, Anders Arvidsson 1711?-1748 (1432)

Kyrkvärd, hemmansägare i Taxviken , Steneby (P), Taxell, Arvid Arvidsson 1712?-1762 (1433)

 

Sockenadjunkt i Frändefors 1710- omkring 1715 , Holenius, Sveno 1674?-1715? (456)

Sockenadjunkt i Steneby 1707, Taxell , Arvid Andreae 1672-1715 (613)

Sockenadjunkt i Steneby 1752-1779 , Lignell, Petrus Ragvaldi -1779 (939)

Sockenadjunkt. i Ör 1640-44, regementspastor , Rozelius, Martinus Sivardi 1611-1658 (481)

Sockenadjunkt i Väse 1714-1721 , Ekelund, Laurentius Andreæ 1673?-1721 (864)

Sockenadjunkt i Ör, Dahlund , Lars 1672-1702 (327)

Sockenadjunkt i Steneby , Kjellin, Johan (332)